Selecteer een pagina

FAQ

Flexwoningen

1. Welke type woningen vallen onder de “flex”woningen van de flexvloot?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken definieert flexwoningen als stapelbare, verplaatsbare, schakelbare, splitsbare of aanpasbare woningen, waarbij de woning, de locatie of de bewoner een tijdelijk karakter heeft.

2. Wat betekent een flexwoning in relatie met het bouwbesluit?

Voor flexwoningen zijn specifiek eisen in het bouwbesluit voor tijdelijke woningen. De opdrachtgever kan ook direct als eis stellen om te voldoen aan het bouwbesluit voor permanente bewoning. Dat is het uitgangspunt voor de Flexvloot.

3. Hoe snel zijn de flexwoningen op te leveren?

Conceptwoningen waar de toekomstige eigenaar geen specifieke aanpassingen op wenst, zijn zeer snel leverbaar. Dit is per leverancier verschillend, dat kan tussen 6 weken en 6 maanden liggen. Voor bouw en woonrijp is vaak 6 -8 maanden in de planning opgenomen.

Prefab bouwen

Fabrieksmatig, conceptueel, prefab, modulair, 3D. Wat zijn de verschillen?

Als een woning uit een fabriek komt en niet op de bouwplaats tot stand komt, gaat het over prefabricage. De eenvoudigste vorm van prefab is het maken van elementen van één materiaal. Bijvoorbeeld een gevel- of dak element, zonder isolatie, kozijnen of installatie.

Zodra het om afgewerkte geïntegreerde bouwcomponenten gaat, is het een 2D-systeem. Dit kan bij vloeren, wanden, plafonds, dak of gevelpanelen die inclusief isolatie, kozijnen en installaties zijn gemaakt, elementen.

Als het om complete dakkapellen, badkamer- en keukenmodules en conceptwoningen gaat die kant en klaar op de bouwplaats aankomen dan zijn het 3D-modules voor gebouwen.

Bij modulaire bouw zijn de modules gebruiksklaar en te koppelen of schakelen om een gebouw te creëren.

Een conceptwoning is een volledig uitontwikkeld ontwerp, dat herhaalbaar toe te passen is. Bij vele concepten is, net als bijvoorbeeld in de auto-industrie een type vast en zijn er nog keuzes te maken in de afwerking, bijvoorbeeld de gevelbekleding.

Verschillende vormen van prefab bouwen

Wat zijn de voordelen van prefab bouw met biobased materialen?

Biobased materialen zijn hergroeibaar (regeneratief). Het gaat om hout of snelgroeiende materialen, zoals stro, hennep, vlas en lisdodde. De combinatie van prefab en biobased in concepten en componenten levert veel voordelen op:

 • Korte bouwtijd op de bouwlocatie (minder overlast)
 • Korte productietijd in de fabriek
 • Korte doorlooptijd gehele bouwproces (als de toepassing is binnen de crisis en herstelwet)
 • Lagere faalkosten door geconditioneerde productie in fabriek
 • Minder gebruik fossiele grondstoffen en minder CO2-uitstoot
 • Meer comfort (akoestiek, vochtregulatie en temperatuurregulatie)
 • Gezond binnenklimaat
 • Circulair, te demonteren voor hergebruik.

Wat zijn de financiële voordelen van prefab woningen?

Prefab woningen kunnen relatief goedkoop worden gebouwd, met prijzen tussen €1.500 en €2.000 per vierkante meter, wat betekent dat een starterswoning van 60 vierkante meter gerealiseerd kan worden voor €120.000, exclusief de grondprijs.

Hoe draagt digitalisering bij aan het optimaliseren van het prefab bouwproces?

Digitalisering helpt bij het vastleggen van specificaties in een digitaal model, waardoor toeleveranciers en bouwers precies weten hoe de materialen geassembleerd moeten worden. Dit voorkomt fouten en vergemakkelijkt het integreren van installaties in het project.

Wat is het belang van traceerbaarheid in het prefab bouwproces?

Traceerbaarheid is essentieel om fouten, zoals het verwisselen van onderdelen in verschillende woningen, te voorkomen en om zodoende dure en tijdrovende correcties na installatie te vermijden.

Wat verandert er voor inkopers met de verschuiving naar prefabricage?

Inkopers kopen nu producten in plaats van projecten, waarbij woningen kunnen worden aangepast binnen bepaalde parameters om aan specifieke behoeften te voldoen, zonder afbreuk te doen aan de architecturale waarde.

Welke rol speelt de architect in het nieuwe bouwproces?

De architect speelt een cruciale rol in het waarborgen van unieke en aantrekkelijke designs, ondanks het gebruik van standaard producten in prefab bouwen, om te voorkomen dat de architectuur eentonig en generiek wordt.

Biobased bouwen

Wat is de definitie van biobased?

Biobased betekent dat de grondstoffen van een product grotendeels afkomstig zijn van planten en dieren, en niet van fossiele bronnen. Biobased materialen zijn doorgaans hernieuwbaar, wat betekent dat ze in een relatief korte periode opnieuw kunnen groeien.

Waarom is het soort materiaal belangrijk?

Hout en andere biobased materialen zijn CO2-negatief. Dat betekent dat er tijdens de groei meer CO2 is opgenomen dan dat er bij de productie van het materiaal wordt uitgestoten. Bij gebruik van deze materialen in bouwproducten wordt dus CO2 vastgelegd.

Daarnaast zijn er veel voordelen aan het gebruik van deze materialen, zoals bijvoorbeeld bijdrage aan een gezond binnenklimaat, comfort (akoestiek, vocht- en temperatuurregulatie) en de materialen zijn circulair.

Wat zijn de voordelen van bouwen met biobased ‘supermaterialen’?

Deze materialen zijn hernieuwbaar, nemen CO2 op tijdens hun groei, kunnen teruggegeven worden aan de natuur en zijn gezond om mee te bouwen en in te wonen.

Duurzaamheid en CO² uitstoot

Hoe kunnen een miljoen woningen worden gebouwd tot 2030 zonder de aarde verder te belasten?

Door te bouwen naar behoefte, circulair bouwen met zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en door biobased materialen te gebruiken.

Welke kansen biedt stedelijke verdichting?

Door 10% stedelijke verdichting kunnen de beoogde één miljoen woningen gerealiseerd worden.

Wat is het CO2-budget?

Het CO2-budget houdt rekening met de maximale hoeveelheid CO2 die tot 2050 in de atmosfeer kan worden uitgestoten om klimaatverandering tegen te gaan.

Hoe een positieve CO2 balans kan worden bereikt.

Wanneer zal Nederland, volgens de huidige trend, haar CO2-budget overschrijden?

Met de huidige trend zal het Nederlandse CO2-budget al in 2027 worden overschreden.

Hoeveel procent van de nationale CO2-uitstoot is afkomstig uit de bouw en de gebouwde omgeving?

40% van de nationale CO2-uitstoot komt uit de gebouwde omgeving en de bouw.

Wat is de jaarlijkse geschatte CO2-uitstoot van de bouwsector?

De bouw is verantwoordelijk voor een geschatte 17 Mton CO2-uitstoot per jaar.

Welk percentage van het totale nationale budget vertegenwoordigt deze uitstoot?

Dit komt overeen met 11% van het totale nationale budget.

Wat zijn enkele voorgestelde oplossingen om binnen het CO2-budget te blijven?

 • Minstens 50% van alle bouwwerken moet van hout of andere biobased materialen zijn.
 • Alle bouwmaterialen die vrijkomen, moeten volledig worden hergebruikt.
 • Er moet rekening worden gehouden met het afbreken van oude, energie-intensieve gebouwen bij het bouwen van nieuwe, duurzame gebouwen.

Hoe presteren huidige projecten ten opzichte van het CO2-budget?

Op dit moment voldoet 95% van de projecten niet aan het CO2-budget.

Wat moeten gemeenten en corporaties doen met betrekking tot het CO2-budget?

Gemeenten en corporaties zouden met CO2-budgetstreefwaarden moeten werken en er wordt voorgesteld een systeem te creëren waarbij degenen die onder het budget bouwen, hun resterende budget kunnen weggeven of verkopen aan anderen.

Welke rol spelen concepten en componenten in de CO2-reductie?

Leveranciers van concepten en componenten worden opgeroepen hun producten te laten evalueren op hun CO2-impact en hiermee reclame te maken.

Hoe wordt circulair bouwen het meest effectief ingezet volgens Holland Houtland?

Circulair bouwen is het meest effectief wanneer het gaat om hergebruik van bestaande materialen, gebouwen en zelfs wijken. Hierdoor is het niet altijd nodig om iets nieuws te bouwen.