Selecteer een pagina

Wat zijn de voordelen van prefab bouw met biobased materialen?

Biobased materialen zijn hergroeibaar (regeneratief). Het gaat om hout of snelgroeiende materialen, zoals stro, hennep, vlas en lisdodde. De combinatie van prefab en biobased levert veel voordelen op:

 1. Korte bouwtijd op de bouwlocatie (minder overlast)
 2. Korte productietijd in de fabriek
 3. Korte doorlooptijd gehele bouwproces (crisis en herstelwet)
 4. Grote keuzevrijheid in afwerking
 5. Minder afval 
 6. Minder faalkansen en risico’s
 7. Emissieloos bouwen (stikstof)
 8. Gezonde woningen
 9. Lage energielasten
 10. Bouwen binnen carbonbudget voor 1,5 graad Parijsakkoord
 11. Gezonde bouw voor medewerkers (fabriek versus bouwplaats)
 12. Betaalbaar 

Waarom is het soort materiaal, hout en biobased belangrijk?

De afgelopen jaren lag de focus op energietransitie en daarmee op het beheersen of vergroenen van het energiegebruik van een gebouw. Het gebruik van hout en biobased materialen draagt ook fors bij aan de versnelling van de energietransitie en kan belangrijk zijn om klimaatverandering te vertragen. Het gaat daarbij om materiaal gebonden emissies en CO2 opslag. Materiaal gebonden emissies zijn emissies die nodig zijn om van een grondstof een toepassing te maken, bijvoorbeeld een stalen casco. Plantaardige materialen houden CO2 vast tijdens de groei, de CO2– opslag is meetbaar.

 • Energieverbruik
  • Milieuprestatie van rijksoverheid mbt gebouwgebonden emissies te weten de hoeveelheid en herkomst van energieverbruik tijdens levensduur
  • Energielabels geven lang niet altijd een goed beeld geven van hoe energiezuinig een gebouw is, vooral bij de betere labels ligt het theoretisch en werkelijk energiegebruik vaak ver uiteen ( WEii (werkelijke energie intensiteit indicator))
  • Indicator: BENG norm (kWh/m2, % fossiel, % hernieuwbaar)
 • Klimaatneutraal
  • De uitstoot van CO(materiaal en gebouwgebonden emissies) tijdens productie, bouw, gebruik, sloop en afvalverwerking, recycling, hergebruik en energieterugwinning
  • Indicator: uitstoot kg CO2/m2 de broeikasgas emissies van bron tot realisatie bouwwerk, geeft dit per m2 bouwwerk weer. 
 • Klimaatpositief
  •  CO2 uitstoot plus opslag van CO2 in het materiaal tijdens de gehele levensduur van het gebouw
 •  Indicator: Construction Stored Carbon

Dit en meer informatie is te vinden in de Biobased bedrijvengids van Holland Houtland van 2022 over concepten en componenten